Pirkimo-pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos:
 • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Gruzijos meno ir skonio namų (Kristinos Baranauskaitės, veikiančios su individualios veiklos pažyma Nr. 678956) elektroninėje parduotuvėje www.gruzijospasaulis.lt susijusios nuostatos.

 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

Asmens duomenų apsauga:
 • Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.gruzijospasaulis.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

 • Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

 • Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 • Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

 • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:
 • Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

 • Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją.

 • Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.gruzijospasaulis.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:
 • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.gruzijospasaulis.lt teikiamomis paslaugomis.

 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

 • Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

 • Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.gruzijospasaulis.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai:
 • Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

 • Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.

 • Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Prekių pristatymas:
 • Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

 • Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes per 1-5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo apmokėjimą. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

 • Užsakytas prekes pristatome visoje Lietuvoje ne vėliau kaip per 2-7 darbo dienas (išskyrus šventines dienas) nuo patvirtinimo apie užsakymo apmokėjimą. Visas prekes pristatome per ”Lietuvos paštas” siuntų skyrių arba "Omniva" terminalus.

 • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 • Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

 • Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

Prekių kokybė, garantijos:
 • Visi elektroninėje parduotuvėje www.gruzijospasaulis.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 • Parduotuvėje pateiktose nuotraukose prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo įrenginio ekrano, gali nežymiai skirtis.

Rinkodara ir informacija:
 • Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

 • Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 • Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

Baigiamosios nuostatos:
 • Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.